Agnes
En mycket älskvärd och snäll hund,
en duktig mamma.

  

 Och här några av hennes vackra barn.

agnesa

Annika & Kaj Hjälm, Brännbäcken Hålldammen 236, 81966 Lövstabruk

,0294-31191,070-2713575,070-2558833

anicayelm@telia.com