valpar på gång

                         

 

 

 

 

 Valparnas stamtavla: och de kommer att födas omkring den 13 oktober

Rossmix So Close 

 Fashion Du Bois De La Rayere

 INT UCH FR CH DE CH NL CH O'connor Du Bois De La Rayere

 C.I.B FR JCH FR CH Dolce Vita Du Bois De La Rayere

 SE U(U)CH Sangold Le Petit Pois

 SE U(U)CH C.I.E Stanroph Say Hi to Rossmix

 SE U(U)CH Sangold Tutar Ärtigt

 Honey Hueen´s Prada

 Nord uch Dewmist Lawrens of Arabia

Ch Ritzilyn Rick O`Shay

Nord uch m.m. Dewmist leading Lady

Honey Queen`s Patricia

Biredcherrys Festen har börjat

Honey Eve`s Snowflake

 

 

 

       Annika & Kaj Hjälm, Brännbäcken Hålldammen 236, 81966 Lövstabruk

,0294-31191,070-2713575,070-2558833

anicayelm@teli