Avloppsstopp – orsaker, symptom och steg-för-steg-guide för att åtgärda problemet

a close up of a metal sink drain

Att ha stopp i avloppet kan vara riktigt frustrerande. Förutom att det gör ditt dagliga liv besvärligt, kan det även leda till allvarligare problem om det inte åtgärdas i tid. I den här artikeln går vi igenom de vanligaste orsakerna till avloppsstopp, hur du identifierar problemet och steg-för-steg hur du åtgärdar det.

 

Vanliga orsaker till avloppsstopp

Det finns flera olika saker som kan leda till att avloppet täpps igen. Några av de vanligaste orsakerna är:

 • Hår, tvål och fettrester – Detta är den vanligaste orsaken till stopp i avlopp, speciellt i handfat och duschar. Över tid kan dessa rester bygga upp sig och täppa till röret.
 • Matavfall – Om du häller ut matrester, fett eller oljerester i vasken kan de fastna och med tiden orsaka stopp. Matavfall bör alltid kastas i soptunnan.
 • Främmande föremål – Saker som bomullstussar, tops, smycken eller leksaker kan oavsiktligt hamna i avloppet och orsaka stopp.
 • Trädrötter – Trädrötter som växer in i avloppssystemet utifrån kan med tiden täppa igen rören. Detta är vanligare i äldre hus.
 • Ansamling av tvättmedel/diskmedel – Överdriven användning av tvättmedel och diskmedel kan bygga upp en beläggning i rören över tid.

 

Symptom på avloppsstopp

 1. Vatten som rinner långsamt eller inte alls ner i handfatet, duschen eller toaletten.
 2. Ljud från avloppet, som bubblande eller gurglande.
 3. Obehaglig lukt från avloppet.
 4. Vatten som står kvar i handfat eller dusch.

 

Steg-för-steg guide för att åtgärda avloppsstopp

Om du upptäcker att du har stopp i avloppet, finns det några saker du kan prova själv innan du kallar på en rörmokare:

 • Använd en avloppstång eller avloppskrok för att försöka få bort hindret. För in verktyget i avloppet och rör runt försiktigt för att lossa det som täpper igen.
 • Prova att hälla ut bakasoda och ättika i avloppet. Låt blandningen verka i 30 minuter innan du spolar med varmt vatten. Denna metod kan hjälpa att lösa upp organiskt material.
 • Om det fortfarande är stopp kvar, kan du pröva en avloppsrensare. Följ noga instruktionerna på produkten. Var försiktig då dessa kan vara frätande.
 • Som sista utväg kan du behöva kalla in en professionell rörmokare. De har specialverktyg och kunskap för att hantera mer svåråtkomliga stopp.
 • Förebygg framtida stopp
 • För att undvika att det uppstår nya stopp i framtiden, se till att:
 • Installera sil i avloppen för att fånga upp hår och smuts.
 • Undvika att hälla ut fet, oljig eller fast mat i avloppet.
 • Rensa avloppen regelbundet med en avloppstång eller annan rensare.

 

Det kan vara lämpligt att söka professionell hjälp från en rörmokare i följande situationer när man har stopp i avloppet:

 • Om du har prövat att använda en avloppstång, avloppsrensare eller baksodablandning men problemen kvarstår, är det troligen dags att kalla in en professionell.
 • Om avloppet är helt blockerat och vatten inte rinner alls, eller om det börjar svämma över, bör du kontakta en rörmokare så fort som möjligt. Sådana stopp kan leda till allvarliga vattenskador om de inte åtgärdas snabbt.
 • Om du misstänker att problemet beror på något mer komplicerat, som till exempel trasiga rör, skadade avlopp eller inväxande rötter, är det bäst att låta en fackman undersöka och åtgärda det.
 • Om du har återkommande stopp i avloppet, trots att du försökt åtgärda det på egen hand, kan det finnas ett underliggande problem som en professionell bör titta på.
 • I större bostadshus, flerfamiljshus eller kommersiella fastigheter är det ofta nödvändigt att anlita en rörmokare direkt vid avloppsproblem, då systemen är mer komplexa.


Sammanfattningsvis är det klokt att ta in en professionell rörmokare om de enklare åtgärderna inte löser problemet, eller om det finns risk för allvarligare skador. Bättre att vara på den säkra sidan än att försöka åtgärda mer komplicerade stopp själv. Har du stopp i avloppet i Skåne? Läs mer här!