Glöm inte att plocka bort fallfrukten

Det är inte bara för gräsklipparens skull som du ska samla upp frukten på marken. Den drar till sig ohyra i form av vildsvin, mördarsniglar, getingar samt andra djur och insekter, som du inte vill ha i din trädgård. Det är inte det roligaste och enklaste att ta om hand men nödvändigt ont för att inte orsaka andra problem. Men det finns praktiska redskap för att underlätta arbetet, så att det blir betydligt lättare och roligare att samla upp frukten från marken.

Varje år går hundratusentals ton frukt till spillo i de svenska trädgårdarna. Det är framför allt äppleträd som finns i villaträdgårdar. Förutom att det är synd att mycket frukt kastas varje år, som skulle kunna bli ett gott hemmagjort mos eller en god must, så riskerar det också att dra till sig skadedjur till trädgården. Frukt som blir liggandes på gräsmattan under en längre tid börjar att mögla och ruttna. Risk finns då att det drar till sig svampsjukdomar som förs vidare till gräsmattan.

Låter man fallfrukten ligga kvar på i trädgården riskerar det också att stora djur som älgar och vildsvin kommer på besök, vilka kan ställa till med stor oreda. Men även råttor gillar att ta för sig av frukten som ligger på marken. Risk finns också för att larver kan bosätta sig i frukten, om den får ligga en längre tid, som sen kan krypa upp i trädet och påverka nästkommande skörd.

Det är helt enkelt lämpligt att ta om hand fallfrukten och inte låta den ligga kvar. Med hjälp av en äppelplockare underlättas arbetet betydligt. Framför allt om man har många fruktträd. Äppelplockaren fungerar mycket smidigt då man inte behöver böja vare sig knän eller ben för att plocka upp frukten. Rulla plockaren över äpplena, de rostfria ståltrådarna i korgen böjs åt sidan. Frukten samlas då upp i korgen, som töms lätt med den medföljande tömningskilen så att äpplena hamnar direkt i spannen.

Frukten som man samlar in kan man göra mycket med i stället för att bara lägga den på komposten. Man kan lämna in den till en återvinningscentral som vanligtvis gör biogas av frukten. Äpplena kan bli god höstmat till älgarna, förutsatt att man matar dem på platser där det är tillåtet.