Billigare el för dig

Det finns elbolag som vill göra det enkelt för kunderna med få val att göra samtidigt som de är en prispressande aktör. Dessa producerar inte elen utan säljer den bara. De kan då fokusera på vad som är viktigt för dig som kund, nämligen lågt pris och bra elavtal. Vi berättar mer.

Rörligt eller fast pris

Det första du behöver tänka på när du vill ha billigare el är om du vill ha fast eller rörligt avtal. Ett rörligt elavtal innebär att det pris du betalar per kWh varierar med priset på energimarknaden. Alternativet är att teckna ett fast elavtal. Priset per kWh är då detsamma oavsett årstid och tid på dygnet. Längden på avtalet med fast pris kan du själv välja. Normalt gäller att ju längre avtal du tecknar, desto lägre pris per kWh.

Elursprung

Ett annat viktigt val är ditt medvetna val om var elen kommer ifrån. Det finns oftast en elmix som är samma för alla svenska elbolag. Den bygger på den nordiska residualmixen som 2019 består av 5,31% förnybart producerad el, 48,17% kärnkraftsproducerad el och 46,5% fossilt producerad el. Miljöpåverkan för den nordiska residualmixen är 338,53 g/CO2 per kWh. Ett annat alternativ som därmed kan ställas mot residualmixen är ett medvetet val kring mer förnybart alternativ. Detta elursprung är 100% naturlig energi. Den el som du förbrukar köps upp från en mix av energi från vatten, vind eller solenergi. Detta är 100% förnybart producerad el. Genom att välja ett fossilfritt alternativ är du med och bidrar till att minska utsläppen av koldioxid.

Var du bor spelar roll

Ditt elpris kommer också att påverkas av vart du är bosatt i landet. Sverige är uppdelat i fyra olika energiområden, inom vilka priset på el varierar. De fyra områdena kallas S1, S2, S3 och S4, där S1 är elområdet längst norrut och S4 är det sydligaste.

Lycka till med att teckna nytt elavtal!