Hyra generator istället för att köpa

När du behöver en generator till något projekt så kan det vara kostsamt att köpa in. Om du behöver din generator snabbt så är även detta en fördel med att hyra istället för att köpa. När du hyr generatorer kan du vara säker på att din generator kommer att finnas tillgänglig och om någonting skulle gå sönder eller behöva bytas ut så finns uthyraren där och hjälper dig att fortsätta arbetet så snart som möjligt. Genom att hyra generator från så slipper du strul och möjliga förseningar då de ser till att du alltid har rätt fungerande maskiner och verktyg för att uppfylla dina tidskrav. Vi berättar mer om generatorer och möjligheten med att hyra generator.

Storleken avgör

Att hyra generator till ditt pågående projekt är kanske det bästa beslut du kan göra. En generator är dyr och genom att hyra kan ditt projektmål förverkligas på smidigast sätt. Ett av de viktigaste besluten du kan ta när du hyr är vilken storlek du ska välja. Det har varit praxis att ta motor- och transformatorstartkrav för kVA som måttstock för att fastställa en generators storlek. Den här metoden leder ofta till att generatorerna överdimensioneras för den motorbelastning som körs, och inte baseras på tillämpningens faktiska behov. Dessutom tar metoden inte hänsyn till andra nyckelfaktorer som spelar en central roll för storleksbestämning av generatorer. Till exempel övertoner orsakade av drivningar med variabel frekvens och sekventiell start av motorer.

När motorer och transformatorer startas kan även stora spännings- och frekvensspänningsfall inträffa om generatoraggregatet inte är korrekt dimensionerat. Dessutom kan andra belastningar relaterade till generatorns uteffekt vara känsligare för spänning och frekvensfall än motor- eller motorstartaren, vilket kan orsaka problem.

Ta hjälp

Som tur är finns det hjälp att få. Du kan naturligtvis fråga uthyraren om råd. De är oftast experter på generatorer och dess storlek och funktion. Många generatorer kan nu också utrustas med lösningar för att övervinna de extra uppmagnetiseringssystem som krävs i växelströmsgeneratorn. Vanligtvis finns det två alternativ: permanentmagnet eller reservlindning. Båda förser generatorn med tre gånger en nominell ström för att täcka stötströmstoppar från elmotorn under en minsta varaktighet på tio sekunder, via en restmagnetiseringsström. I vissa fall finns ännu mer avancerade alternativ tillgängliga. Vissa generatorer har till exempel en digital automatisk spänningsregulator (D-AVR) som är särskilt konstruerad för att hantera de höga stötströmmar som används för att starta motorer och transformatorer. I specifika tillämpningar gör den här typen av spänningsregulator det möjligt för operatörer att minska generatorns behov eftersom effektens transienta beteende hanteras bättre.

Hyr inte större än vad du behöver

Ett alternativ kan vara att använda ett ”stänga före magnetisering”-system som stänger brytaren precis när motorn startar. Detta gör att magnetiseringen ökar gradvis när motorns varvtal ökar, vilket gör det möjligt att starta laster som är anslutna till generatorn mycket mjukt. Detta är speciellt användbart för magnetisering av stegtransformatorer i installationer där medelspänning krävs. Därför är det inte längre nödvändigt att hyra större generatorer än vad som behövs för att hantera den inledande strömstöten. Med smart styrning av generatorns spänning går det dessutom att sänka bränsleförbrukningen och underhållskostnaderna.