Totalentreprenad – Definition, fördelar och nackdelar

Totalentreprenad är en term som ofta används inom byggindustrin. Det är en entreprenadform där en enda entreprenör tar ansvar för hela projektet, från planering till genomförande och färdigställande. Denna artikel kommer att förklara vad totalentreprenad innebär, dess fördelar och nackdelar.

Inledning

 • Vad är totalentreprenad?
 • Vad innebär det att ta ansvar för hela projektet?

Fördelar med totalentreprenad

 • Effektivare och snabbare byggprocess
 • En enda punkt av kontakt
 • Tydligare budget och tidsramar
 • Minskat ansvar för kunden
 • Möjlighet till större besparingar

Nackdelar med totalentreprenad

 • Mindre insyn och kontroll för kunden
 • Högre kostnader för totalentreprenören
 • Risk för konflikter mellan entreprenörer
 • Svårigheter med att hitta en pålitlig totalentreprenör

Hur fungerar totalentreprenad?

 • Planering och designfas
 • Kontraktsfas
 • Genomförandefas
 • Färdigställandefas

Val av totalentreprenör

 • Kvalitetskontroll och tidigare erfarenhet
 • Referenser och rekommendationer
 • Försäkringar och ansvarsområden
 • Kostnadsuppskattningar och kontrakt

När är totalentreprenad rätt val?

 • Större projekt med flera entreprenader
 • Begränsad tid och budget
 • Komplexa byggprojekt
 • Kunder med begränsad byggkunskap

Sammanfattning

 • Totalentreprenad är en populär entreprenadform inom byggindustrin som innebär att en enda entreprenör tar ansvar för hela projektet.
 • Fördelarna med totalentreprenad inkluderar en effektivare byggprocess, en enda punkt av kontakt och tydligare budget och tidsramar.
 • Nackdelarna inkluderar mindre insyn och kontroll för kunden, högre kostnader för totalentreprenören och risk för konflikter mellan entreprenörer.
 • Valet av en pålitlig totalentreprenör är avgörande för ett lyckat projekt.
 • Totalentreprenad är lämplig för större projekt med flera entreprenader, begränsad tid och budget, komplexa byggprojekt och kunder med begränsad byggkunskap.

FAQ

Vad är totalentreprenad?

Totalentreprenad är en entreprenadform där en enda entreprenör tar ansvar för hela projektet, från planering till genomförande och färdigställande.

Vad är fördelarna med totalentreprenad?

Fördelarna inkluderar en effektivare byggprocess, en enda punkt av kontakt och tydligare budget och tidsramar.

 

Vilka är nackdelarna med totalentreprenad?

Nackdelarna inkluderar mindre insyn och kontroll för kunden, högre kostnader för totalentreprenören och risk för konflikter mellan entreprenörer.

Hur fungerar totalentreprenad?

Totalentreprenad fungerar genom att en entreprenör tar ansvar för hela byggprojektet, från planering och design till genomförande och färdigställande. Kunden har endast kontakt med en entreprenör och denne ansvarar för att samordna arbete med underentreprenörer och andra involverade parter.

Vad ska man tänka på vid val av totalentreprenör?

Vid val av totalentreprenör bör man ta hänsyn till faktorer som kvalitetskontroll och tidigare erfarenhet, referenser och rekommendationer, försäkringar och ansvarsområden samt kostnadsuppskattningar och kontrakt.

När är totalentreprenad det bästa valet?

Totalentreprenad är lämplig för större projekt med flera entreprenader, begränsad tid och budget, komplexa byggprojekt och kunder med begränsad byggkunskap.

Kan man spara pengar genom totalentreprenad?

Ja, en av fördelarna med totalentreprenad är möjligheten till större besparingar, eftersom entreprenören har möjlighet att samordna arbete och förhandla priser med underentreprenörer.

Slutsats

Totalentreprenad kan vara ett effektivt alternativ för större och mer komplexa byggprojekt, där en enda entreprenör kan samordna och ta ansvar för hela projektet. Fördelarna inkluderar en effektivare byggprocess och tydligare budget och tidsramar, medan nackdelarna kan vara mindre insyn och högre kostnader. Valet av en pålitlig totalentreprenör är avgörande för ett lyckat projekt.