Bottningslist är ett måste vid fogning

Att använda bottningslist är ett måste vid planerade fogar, detta för att fogen ska uppnå maximal elasticitet. För att fogen ska kunna röra sig optimalt ska den endast vidhäfta till väggarna i fogen. För att åstadkomma detta lägger man en bottningslist så att fogmassan inte vidhäftar i botten på fogen. Generell tumregel är att fogdjupet bör vara cirka 50 % av fogbredden. Vi berättar mer om fogning och bottningslist.

Fogning med bottningslist

Fogning är en planerad del i konstruktionen t.ex. mot ljud, gas, rörelser mm. Att använda en bottningslist vid fogning är ett måste. Fogmassan fyller ut hålrum i en konstruktion där rörelser uppkommer. Fogmassan ska kunna ta upp de rörelser som sker av växlingen i temperatur och fukt men också vid sättningar mm. Därför måste fogmassan klara upprepade deformationer under lång tid utan att spricka eller på annat sätt skadas. Fogmassan ska med andra ord vara så elastisk så den både kan töja och krympa. En tätning, till skillnad från fogning, görs för att ”snygga till” oplanerade uppkomna sprickor i materialytor t.ex. tätning av sprickor som har uppkommit i dörrar, väggar, tak mm. Här finns inte alls samma behov och därför fungerar en mindre elastisk eller till och med en plastisk fog.

Glöm inte att sticka in en bottningslist

När du vill täta en springa, till exempel mellan en karm och en vägg, måste du först sticka in en bottningslist. Utan den håller inte fogen. Fogmassan klistrar endast när den kommer ut patronen. Sedan härdar den och blir elastisk. Men den kan inte bli elastisk om den sitter fast på mer än två sidor. Massan ska fästa på karmen och på väggen, men inte på bottnen i springan. Fogmassan fastnar inte på bottningslisten utan formar sig i stället efter den. Då får den en perfekt form för att kunna bli smidig och elastisk efter härdning.

Gör så här!

Bottningslisten trycks in i springan. Den färdiga fogens tjocklek ska vara cirka hälften av fogens bredd. Fogmassan klickas sedan in och fyller igen springan. Avsluta med att massan slätas till så att den är lätt intryckt på mitten. Tänk på att när du klickar fram fogmassan ska du inte flytta pistolen förrän du är säker på att fogen fylls igen. Dra sedan pistolen långsamt framåt medan fogmassan fyller igen fogen fullständigt bakom patronspetsen. Det är viktigt att massan täcker sidorna.

Bottningslistens innehåll och storlek

Bottningslist är oftast tillverkad av polyetencellplast med slutna celler som gör att listen inte absorberar fukt. God isoleringsförmåga och bullerdämpande egenskaper. Välj en bottningslist som är 3–4 mm tjockare än fogens bredd. Listen kan komprimeras till 2/3 av fogbredden. Det finns mängder med olika storlekar och längd på bottningslister. Ditt behov avgör. Tänk på att korrekt storlek på bottningslisten väljer du utifrån fogens storlek och vald fogmassa. Används till både elastiska och plastoelastiska fogmassor. Om bottningslisten skadas i ytan när den sätts på plats bör du vänta i 24 timmar med att foga. En skada i bottningslisten kan ge ”luftbubblor” i ytan av fogmassan. Alternativt byter man ut den skadade bottningslisten.