Bygglovsansökan och bygganmälan

Vill du bygga nytt, bygga om eller bygga till behöver du oftast en godkänd bygglovsansökan hos kommunen. Grunden i en bygglovsansökan är korrekta bygglovsritningar, utan det kommer din ansökan inte att bli godkänd.

 

Ett första steg för att ha godkända bygglovsritningar är att kontakta en leverantör som kan ta fram fackmannamässiga och godkända bygglovsritningar. En bra leverantör guidar dig rätt genom processen och justerar även ritningarna om kommunen skulle ha några synpunkter på dem.

Bygglovsritningar

Det krävs olika typer av ritningar för olika typer av bygglov. Det är därför viktigt att du tar hjälp av någon som har full koll på vilka ritningar som krävs för din ansökan. Några av de vanligaste ritningarna är fasadritning, sektionsritning, situationsplan och planritning.

 

Bygglovsritningarna måste dels visa hur byggnaden kommer att se ut, dels uppfylla krav i lagar och förordningar, bland annat PBL (Plan och Bygglagen) och PBF (Plan och ByggFörordningen.

Bygganmälan

Bygganmälan är ungefär samma sak som en bygglovsansökan, men det är en enklare och snabbare process för till exempel byggnationer av attefallshus och liknande mindre byggnader. Det krävs inte lika mycket dokumentation och det är inte lika många krav som ska uppfyllas för att en bygganmälan ska godkännas. Det du dock alltid behöver är godkända ritningar.

Användningsområde och design

Innan du beställer ritningar är det bra att fundera på vad du ska ha den framtida byggnaden eller utbyggnaden till. Det gör det lättare för leverantören av ritningarna att ta fram underlag som stämmer överens med vad du ser framför dig och är ute efter. Användningsområdet kan påverka designen av byggnationen i stor utsträckning. Även val av material kan påverkas av användningsområdet och design.

 

Placering av ett nytt hus måste ibland också godkännas av grannarna vilket också är något att ta med i beräkningarna. Regler och lagar kring bygglov och bygganmälan kan skilja lite mellan olika kommuner. Innan du kontaktar en leverantör för ritningar kan det vara bra att kontrollera vad det är som gäller i den kommun som du bor i.

Tak, dörrar och fönster

När det kommer till designen av huset, garaget eller attefallshuset du vill ansöka om bygglov eller bygganmälan för, är det mest grundläggande i designen att fundera på hur du vill att taket ska se ut samt var dörrar och fönster ska vara placerade. Kanske ska designen följa befintlig byggnation, vilket gör det hela lite lättare. Placeringen av dörrar och fönster är viktigt att få rätt i relation till hur platsen som byggnationen ska uppföras på ser ut.

 

En bra leverantör av ritningar kan du bolla med kring frågor som detta, men det är ändå värt att fundera på vad du önskar innan.