Det är vad vi lärde oss om åtgärderna mot corona – tre saker du bör göra som företag

Det är ingen hemlighet att det nya coronaviruset har haft en förödande effekt på världsekonomin. På bara några korta månader har viruset spridit sig till nästan alla hörn av världen, vilket orsakat utbredd panik och störningar i leveranskedjorna. Som ett resultat har företag tvingats stänga sina dörrar och miljontals människor har förlorat sina jobb. Börsen har rasat och valutor har blivit volatila. Den fulla omfattningen av de ekonomiska skadorna orsakade av covid-19 är fortfarande okänd, men det är uppenbart att viruset kommer att ha en djupgående inverkan på världsekonomin i många år framöver.

Åtgärder du kan vidta

Utöver de dagliga utmaningarna med att hålla anställda friska och produktiva, finns det också ett hotande hot om nästa utbrott. Även om det är omöjligt att förutsäga när eller var nästa pandemi kommer att slå till, finns det åtgärder som företag kan vidta för att förbereda sig för nästa utbrott.

 

  1. Bli vaccinerad. Vacciner har varit en av de mest framgångsrika folkhälsoinsatserna i historien. De har räddat miljontals liv och förhindrat otaliga fall av sjukdomen. Idag, tack vare vacciner, kan vi skydda oss själva och våra nära och kära från flera allvarliga sjukdomar, inklusive mässling, polio och stelkramp. Trots deras bevisade effektivitet finns det fortfarande mycket desinformation om vacciner som cirkulerar på internet och sociala medier. Det är viktigt att komma ihåg att sjukdomar som kan förebyggas med vaccin fortfarande är ett mycket verkligt hot och att det bästa sättet att skydda dig själv och din familj är att vaccinera sig. 

 

  1. Öva god hygien. Tvätta händerna regelbundet, undvik att röra vid ansiktet och rengör ytor som kan vara förorenade. Naturligtvis bör vård av arbetsskor vården på högsta nivå vid det här laget. Du kan lära dig mer om skötsel och underhåll av arbetskläder genom att klicka på denna webbplats: http://mirteldesign.se. Dessa enkla steg kan hjälpa till att minska spridningen av viruset.

 

  1. Stanna hemma om du är sjuk och bär en mask. När du bär en mask kan du hjälpa till att skydda människorna runt omkring dig, inklusive de som löper högre risk för allvarlig sjukdom. Att bära en mask hjälper också till att skydda dig, eftersom det kan förhindra att droppar sprids från din näsa och mun. Om alla gör sitt för att stanna hemma när de är sjuka och bära en mask när de är ute offentligt, kan vi alla hjälpa till att bromsa spridningen av sjukdomar.

Genom att vidta dessa åtgärder kan du hjälpa till att skydda ditt företag från nästa virus. Var noga med att vara vaksam och förberedd, så kommer du att klara av stormen.